Tillfällig parkeringsdispens

För kortvariga rörelsehinder på under sex månader, till exempel ett brutet ben, kan du ansöka om en tillfällig parkeringsdispens för att kunna parkera på parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade.

Tillfälliga parkeringsdispenser gäller endast inom Katrineholms kommun.

Intyg ska alltid bifogas ansökan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*