Intyg till ansökan om parkeringstillstånd

Intyg till ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Fylls i av läkare, sjukgymnast eller annan legitimerad person och skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*