Information om parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger innehavaren rätt att parkera i strid mot vissa lokala trafikföreskrifter som förbjuder parkering.

I den här broschyren kan du läsa en kortfattad sammanfattning av reglerna, samt lite annat du bör tänka på.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*