Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För passagerare som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen ett generellt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter.
 
Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas.

Undantaget innebär att en förare kan stanna där det är lämpligt för att hämta eller lämna någon som är sjuk eller rörelsehindrad. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen till en trygg plats innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringspalats.

För att slippa känna att man står i vägen så kan det vara bra att känna till att alla har rätt att använda parkeringsplatserna som är reserverade för rörelsehindrade vid i- och urstigning, även om man sedan får parkera bilen på en annan plats.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*