Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här hittar du blankett för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att undvika att handläggningstiden blir längre än nödvändigt är det  viktigt att du fyller i alla uppgifter så noga du kan.

Tänk speciellt på att du bara kan ansöka som förare ELLER passagerare.

Fyll i blanketten och skicka den till Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*