4 juni 2015

VA-plan på samråd

Badplats i Katrineholms kommun. Bilden figurerar på framsidan på det nya förslaget till VA-plan. foto: Hanna Maxstad

Som ett steg i processen att ta fram en vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) har man nu kommit till samråd för Katrineholm kommuns VA-plan.

Bakgrund

Syftet med planen är att uppnå miljökvalitetsnormerna och att möjliggöra en långsiktigt hållbar VA-försörjning. 

Samrådsperiod

Förslag till ny VA-plan skickas ut på samråd under perioden 3 juni till 10 juli 2015. Förslaget är utsänt till så många berörda som möjligt, bland annat till företrädare för fritidsområden i kommunen och sätts även upp på biblioteken, samt på Katrineholms kommuns webbplats och Sörmland Vatten och Avfall AB:s webbplats. Förslaget kan du ladda ned via PDF-filen i högerspalten.

Synpunkter

Synpunkter ska senast 10 juli 2015 ha kommit in till Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm. Synpunkter lämnas skriftligen med namn och adress.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*