1 juli 2014

Förslag till reviderad renhållningsordning nu på utställning

Symbol för renhållning

Från 1 juli till 31 juli 2014 ställer Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner ut förslag till reviderad renhållningsordning. Under utställningen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningen kommer inkomna synpunkter att beaktas.

Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner avser att revidera respektive renhållningsordning. I renhållningsordningen finns bestämmelser om kommunens avfallshantering, bland annat om hur du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera uppkommet hushållsavfall och under vilka förutsättningar du själv kan ta hand om såväl hushållsavfall som annat avfall som uppkommer hos dig.

Respektive kommun avser att bland annat införa nya bestämmelser om förbrukat filtermaterial från fosforfällande anläggningar och utsortering av matavfall.

Var med och tyck till!

Kommunerna ställer nu ut förslag till reviderad renhållningsordning från 1 juli till 31 juli 2014. Under utställningen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunfullmäktige i respektive kommun avser anta den reviderade renhållningsordningen under vintern 2014-2015. Den reviderade renhållningsordningen bör därmed kunna träda ikraft under våren 2015.

Vill du lämna synpunkter?

Katrineholm

Synpunkter lämnas skriftligen per e-post: kommunstyrelsen@katrineholm.se eller post: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm.

Flen

Synpunkter lämnas skriftligen per e-post: flenskommun@flen.se eller post: Flens kommun, 642 81 Flen.

Vingåker

Synpunkter lämnas skriftligen per e-post: kommunstyrelsen@vingaker.se eller post: Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker.

Lämna dina synpunkter senast 31 juli 2014.

Läs mer i länkarna i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon