23 juli 2014

Provtagning på badvattnet vid Djulö och Duveholmsbadet

Under de senaste dagarna har Katrineholms kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen mottagit klagomål kring badvattnets kvalitet i Djulö- och Duveholmssjön.

Bakgrund

Med anledning av klagomålen har två av kommunens miljöinspektörer besökt både Djulö- och Duveholmsbadet för att se över situationen. Under tisdagen den 22 juli tog man prov på vattnet vid Duveholmsbadet. Proverna kommer att skickas till Alcontrol i Linköping för analys och svar beräknas anlända under vecka 31.

Orsaken bakom vattnets utseende

De rapporter och klagomål som inkommit handlar om att vattnet i de båda sjöarna upplevts som brunt, oljigt och bubbligt. Alla tecken tyder på att det handlar om en järnbakterie som bidragit till vattnets utseende. Järnbakterien är helt ofarlig och försvinner ofta av sig självt. Det är alltså inte farligt att bada i vattnet.

Järn finns naturligt i vattnet och järnbakterien föredrar rent och klarare vatten som är fritt från organiskt material, kväve och fosfor. Järnbakterien livnär sig på koldioxid från luften som den sedan omvandlar till kolhydrater, vilket i sin tur bidrar till vattnets grumliga/oljiga utseende.

Vad händer nu?

Vi återkommer med mer information när provsvaren inkommit under nästa vecka.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöinspektör Christer Rosenberg
Telefon: 0150-577 83
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*