29 juli 2014

Resultat av badvattenprover

Djulösjön tidig morgon, foto: Josefine Karlsson

Resultatet av de prover som under vecka 30 togs i Djulösjön och Duveholmssjön i Katrineholm har nu kommit.

Med anledning av de klagomål som Katrineholms kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen tog emot kring badvattnets kvalitet, i Djulö- och Duveholmssjön under vecka 30, genomfördes provtagningar av vattnet. Provtagningarna utfördes av två miljöinspektörer från kommunen. 

Resultat Djulösjön och Duveholmssjön

Provsvaren för Djulösjön och Duveholmssjön visar att badvattnet är tjänligt och utan anmärkning. Det innebär att det är låga halter bakterier i vattnet och ofarligt att bada ur den aspekten. Nu har det varit mycket varmt i ytterligare en vecka så man behöver som badande vara observant på algblomningar som kan uppstå i näringsrikt vatten när det är varmt och stilla. Orsaken bakom vattnets oljaktiga utseende beror med stor sannolikhet på järnbakterier, dessa är helt ofarliga.

Mer information om algblomning finner du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöinspektör Christer Rosenberg
Telefon: 0150-577 83
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*