1 juni 2015

Nytt miljö- och klimatråd i Södermanland

Bild på medlemmarna i Södermanlands Miljö- och klimatråd

Katrineholms kommun är sedan maj 2015 medlem i nytt Miljö- och klimatråd tillsammans med samtliga kommuner och övriga aktörer i länet.

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen. 

Syfte

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är styrgrupp för arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö och den samordnande kraften i länet för att arbeta mot de nationella miljökvalitetsmålen.  

Miljö- och klimatrådet ska:

  • Utgöra styrgrupp för åtgärdsprogrammet
  • Följa och utvärdera arbetet med åtgärdsprogrammet
  • Marknadsföra och uppmärksamma åtgärsarbetet
  • Stödja genom resurser för åtgärder, t.ex. fondsamordning
  • Vid behov tillsätta projekt- och arbetsgrupper
  • Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Medlemmar

Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet. Medverkande aktörer är: Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Regionförbundet Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren.

Kontakt

Kontaktperson för Katrineholms kommun är miljöstrateg Håkan Lernefalk. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Håkan Lernefalk
Telefon: 0150-576 63, kundservice SBF 0150-577 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*