13 mars 2015

Nu ska sanden bort!

Den 28 februari påbörjades upptagningen av sand från våra gator och vägar. Vi fick göra ett kort uppehåll på grund av vädret, men nu är sandupptagningen i full gång igen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.

Gång- och cykelvägar, samt centrum prioriteras alltid först, därefter använder vi ett schema som roterar varje år för att det ska bli så rättvist som möjligt. Det område som var först ut förra året, hamnar sist i årets turordning. Kransorterna körs parallellt med centralorten.

Du som är fastighetsägare uppmanas att sopa upp och föra bort sanden från gångbanorna innan vi sopar gatorna. Vi ber er också respektera de tillfälliga parkeringsförbuden. Vid parkering på gatumark gäller max 24-timmars parkering.

Turordningen för sandsopningen 2015 är följande:

  1. Gång och cykelvägar (pågående)
  2. Centrum
  3. Norr med Valla, Sköldinge samt Flodafors
  4. Öster med Strångsjö, Forssjö samt Björkvik
  5. Söder med Äsköping, Äsvägskäl, Bie samt Strängstorp
  6. Väster

Är du hundägare? Vi ser mycket hundbajs. Har du hund- ta upp efter den för allas trivsel.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Service- och teknikförvaltningen, på telefon 0150-571 69.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*