10 juni 2014

Mindre bostadshus kräver inte längre bygglov

Den 4 juni klubbade riksdagen igenom beslutet om de så kallade Attefallshusen. Beslutet innebär att den som vill bygga ett extra hus om max 25 kvadratmeter på sin tomt inte behöver söka bygglov. Däremot krävs fortfarande anmälan.

Beslutet innebär dessutom andra lagändringar. En- och tvåbostadshus får byggas till med högst 15 kvadratmeter utan bygglov. Det blir även tillåtet att inreda enbostadshus med ytterligare en bostad utan bygglov. 

Frågor och svar kring de nya reglerna

Krävs anmälan för det så kallade Attefallshuset?

Ja, dock krävs inte bygglov så länge huset byggs enligt reglerna.

När kommer man att kunna börja bygga enligt de nya byggreglerna?

Från och med 2 juli 2014.

Gäller förslaget om att få bygga ett helt separat bostadshus även för sommarstugor?

Ja, förslaget omfattar även sommarstugor.

Hur stor måste tomten vara för att man ska få bygga?

Det finns inga sådana regler, däremot får man inte bygga närmare gränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande vilket innebär vissa begränsningar.

Krävs det bygglov om tomten ligger inom strandskyddat område?

Bestämmelserna om strandskydd gäller alltid och även för sådana åtgärder som de nya förslagen omfattar. Man behöver alltid söka dispens från strandskyddet. Men det är inte något krav på att man ska söka bygglov bara för att man vill bygga inom ett område som är strandskyddat. Det är två olika saker.

Får huset stå vart som helst på tomten?
Om tillbyggnaden eller komplementshuset är närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas medgivande.

Kan grannarna överklaga mitt bygge?

Så länge du håller dig till reglerna kan inte grannarna hindra ditt bygge. Eftersom det inte behövs något bygglov kan de inte överklaga.

Måste det finnas indraget vatten?

Nej, du kanske vill använda din komplementbyggnad som exempelvis ett förråd och då behövs vanligtvis inget vatten.

Får jag hyra ut huset?

Ja, det är möjligt att hyra ut ett Attefallshus.

Jag har redan en friggebod på tomten, får jag bygga till ett Attefallshus också?

Ja, reglerna om friggebodar kvarstår vilket gör att du kan ha både och.

Mer information om de nya reglerna, och annan relevant information, kommer att publiceras på Katrineholms kommuns webbplats inom kort.

Film om de nya reglerna

Nedan kan du se en kortare film som Boverket har tagit fram och där Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar mer om vad som gäller. När filmen publicerades (16 april) var de nya reglerna dock ännu inte gällande.