7 juli 2015

Källsortering och återvinning i Katrineholms kommun

Osäker på vad som gäller vid och kring återvinningsstationerna runt om i Katrineholms kommun? Hör en av kommunens miljöinspektörer berätta mer om vad som gäller.

Hör miljöinspektör Anna Gustavsson berätta mer om vad som gäller vid återvinningsstationerna runt om i Katrineholms kommun. 

Återvinningsstationer i Katrineholms kommun

I Katrineholms kommun är det FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen som ansvarar för skötsel och renhållning av återvinningsstationerna runt om i kommunen. Katrineholms kommun tillhandahåller i sin tur mark till FTI för detta. Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för privatpersoner. Företag ska besöka Vika återvinningscentral, se mer information om Vika längre ner.

Hitta en återvinningsstation nära dig!

På FTI:s webbplats kan du både söka efter närmsta återvinningsstation och göra en felanmälan ifall du upplever att en återvinningsstation behöver städas. Se länk till felanmälan i högerspalten.

Gör en felanmälan direkt via FTI:s webbplats!

Vad hör hemma på en återvinningsstation?

Det är allas ansvar att använda en återvinningsstation på korrekt sätt. Återvinningsstationerna i vår kommun är enbart till för förpackningar och tidningar, allt övrigt avfall så som hushållssopor och grovavfall får inte lämnas vid en återvinningsstation. Grovavfall, farligt avfall med mera kan du istället lämna till Vika återvinningscentral i Katrineholm.

Hjälp oss hålla rent – felanmäl direkt!

FTI ser gärna att vi som kommuninvånare möts av en ren återvinningsstation och vill därför ha hjälp med synpunkter om det är skräpigt eller fullt på stationen. Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller behållare som behöver tömmas är FTI tacksamma om du ringer till dem eller rapporterar dina synpunkter om återvinningsstationer på deras webbplats. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Felanmälan av stationen vid Lyktan

Under tisdagsmorgonen (3 mars klockan 09:08) felanmälde en miljöinspektör från Katrineholms kommun missförhållandena vid den aktuella återvinningsstationen, och klockan 10:20 var stationen städad av FTI:s städentreprenör.

Vika återvinningscentral
I Katrineholms kommun kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall vid Vika återvinningscentral (som drivs av Tekniska verken). Vet du inte riktigt vad som ska kastas var, finns alltid personal som kan hjälpa dig till rätta. 

Vika återvinningscentral - adress och öppettider

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*