23 mars 2017

Detaljplan för Maskinisten

Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande verksamheter samt att tillåta en utbyggnad av förskolan. Förlust av parkmark ska kompenseras och möjligheten att även tillåta bostäder i kvarteret ska utredas.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 23 mars - 13 april 2017.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_maskinisten

Plankarta_Maskinisten

Underlag till detaljplan

Grundvatten undersökning

PAH

Miljöteknisk undersökning

Mark och grundvatten undersökning

Markteknisk undersökning


Kontaktpersoner

Planarkitekt Ellen Lilljencrantz
Telefon: 0150 - 571 88

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96