23 mars 2016

Detaljplan för Djulönäs

Syftet med detaljplanen är att se över storleken på byggrätterna samt att skapa 24 nya tomter för enbostadshus på Djulönäs, Katrineholms kommun.

Film över planområdet

Bild över planområdet

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 24 mars - 14 april 2016.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får de som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Det här kallas för samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av arbetet. Alla synpunkter bearbetas.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*