10 juli 2017

Stort intresse för villatomter i Katrineholm

Översiktsbild över Djulö och delar av Djulökvarnsvägen, foto: Mikael Eriksson

början av juni släpptes 26 nya tomter i Katrineholms kommun, och till de personer som står i kommunens tomtkö. Idag, drygt 1 månad senare, kan samhällsbyggnadsförvaltningen med glädje meddela att 13 av tomterna blivit bokade av intresserade tomtägare. Störst intresse har visats för tomterna vid Djulökvarnsvägen. 

– Det är väldigt positivt att intresset visat sig vara högt. Försäljningen av småhustomterna visar tydligt att det finns ett stort intresse för privatpersoner att flytta till Katrineholm, liksom för Katrineholmare att bygga nytt. Med målet om 40 000 invånare år 2030 i sikte är det här en positiv utveckling för Katrineholm, säger mark och exploateringschef Mats Lundervaller på Katrineholms kommun.

Så här ser fördelningen av tomterna ut

Djulökvarnsvägen: samtliga 6 tomter är bokade.
Luvsjön: samtliga 3 tomter är bokade.
Julita/Äsköping: 1 tomt är bokad (3 stycken kvarstår).
Björkvik: 2 tomter är bokade (3 stycken kvarstår).
Valla: 1 tomt är bokad (4 stycken kvarstår).

I övriga tätorter finns det lediga tomter tillgängliga. Mer information hittar du i högerspalten. 

Kommande tomtsläpp

Fler tomter kommer att släppas inom en snar framtid, då främst inom Katrineholms centralort. Mer information kommer via Katrineholms kommuns webbplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*