17 juli 2015

Nytt bostadshus planeras i centrum

Nu planeras för ytterligare bostäder i centrala Katrineholm. På tur står kvarteret Pionen där man planerar bygga ett bostadshus med plats för cirka 48 nya lägenheter och med fortsatt kommunal parkering i gatuplan.

Kvarteret Pionen

Området där bostadshuset planeras byggas ligger inom fastigheten Sandbäcken 3:1 - mitt i kvarteret Pionen. Katrineholms kommun säljer marken till Tegelstaden Bygg AB. Tillsammans med kommunen ska Tegelstaden arbeta för att området planläggs för ny bebyggelse med hyresrätter medan den kommunala bilparkeringen ska behållas i gatuplanet. 

- Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030, säger Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande.

Bostadsplanerna vid kvarteret Pionen diskuteras, foto: Josefine Karlsson

Ytan där bostäder planeras att byggas, foto: Josefine Karlsson

Skiss som visar nya bostadshuset vid Kvarteret Pionen, skiss: White arkitekter

Området där bostadshuset planeras byggas ligger inom fastigheten Sandbäcken 3:1 - mitt i kvarteret Pionen. Skiss: White arkitekter.

Byggherre: Tegelstaden Bygg AB
Antal lägenheter: 
cirka 48 hyresrätter
Planerad byggstart:
 årsskiftet 2016/2017
Planerad inflyttning: slutet av 2018 

Förtätning av staden och ett levande centrum

Bebyggelsen vid kvarteret Pionen sker i linje med Katrineholms kommuns översiktsplan där förtätning av staden har en central roll. Den planerade bebyggelsen skapar goda förutsättningar för centralt boende och ett levande centrum. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*