14 augusti 2017

Nu förbättrar vi trafikmiljön på Stockholmsvägen

Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vasabron – Vallavägen).

Karta över trafiksituationen på Stockholmsvägen, kartunderlag: Mats Fredriksson
Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Det här gör vi

Vi planterar träd i mitten av körbanan, förbättrar den södra gång- och cykelvägen, bygger gång- och cykelpassage över Stockholmsvägen och belyser sträckan. 

Närvecka 34 till 42. Trafiken i Katrineholm kommer att påverkas på olika sätt av vägarbetet i cirka 10 veckor. 
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun

Så här ska sträckan omvandlas

Illustrationsplan som visar utvecklingen av Stockholmsvägen, illustration: Ida Andersson, Tyréns

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Så här påverkas trafiken

Trafikavstängning som gäller bilar, bussar och tung trafik

Trafik i norrgående riktning (från centrum) kommer att ledas om via Storgatan – Bievägen och följer tillfällig vägvisning mot väg 55, 56 och 57 under veckorna 34-42. In- och utfart vid korsningen Vallavägen/Stockholmsvägen är avstängd 34-36. Trafik i södergående riktning (från Lövåsen in mot centrum) kommer att ledas in på vänster/respektive höger körfält beroende på byggetapp. Trafik från Lövåsen till Lasstorp hänvisas via Bievägen veckorna 34-42.

Trafikavstängning som gäller gång- och cykeltrafikanter

Under veckorna 34-38 är norra gång- och cykelbanan avstängd från Vallavägen fram till den västra gångöverfarten. Vecka 37-42 är södra cykel- och gångbanan längs med Stockholmsvägen avstängd. 

Sörmlandstrafiken förändrar sina turer p.g.a. vägarbetet enligt följande

Gäller perioden 2017-08-21 kl 06:30 - 2017-10-22 kl 17:00

Med anledning av en ombyggnation av korsningen Stockholmsvägen/Vallavägen samt beläggningsarbeten kommer all fordonstrafik norrut mot Flen, Köping att omledas till andra gator. Trafiken mot centrum rullar kvar på Stockholmsvägen.

  • Linje 2 till Norr indras under byggtiden. Linjesträckningen till Lövåsen förändras enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden till cirkulationsplatsen med Blåklockan. Returen körs i omvänd ordning.
  • Alla hållplatser på Norr indras tillfälligt under byggtiden.
  • I Lövåsen indras hållplatserna Stocholmsvägen, Lövåsen, Vassmogatan, Mossvägen, Starrvägen, Bussgaraget och Videvägen.
  • Linjerna 414, 683, 780 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum. Mot Flen/Äsköping ändras sträckningen enligt följande: Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare.
  • Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras.
  • Linje 700 kör enligt ordinarie linjesträckning mot Resecentrum - Vingåker. Linje 700 mot Eskilstuna kör sträckan Resecentrum - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan - Fågelgatan - Industrigatan - Österleden - Stockholmsvägen och så vidare mot Eskilstuna.
  • Hållplatserna Stockholmsvägen och Lövåsen indras tillfälligt. Vid färd mot Eskilstuna indras hållplatsen Kullbergska sjukhuset och ersätts av hållplatsen Trädgårdsgatan.

Mer information och kontakt

Se länkar i högerspalten.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*