11 oktober 2016

Kungörelse - Ny gräns för tättbebyggt område i Katrineholms tätort

Tättbebyggt område

Katrineholm växer och för att nya vägar som byggts ska omfattas av generella föreskrifter i trafikförordningen (1998:1276) som inte skyltas har gränsen för tättbebyggt område justerats.

Den 29 september 2016 har Service- och tekniknämnden med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) beslutat om ändrad gräns för tättbebyggt område gällande Katrineholms tätort.

Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter 0483 2016:00095 om tättbebyggt område i Katrineholm träder i kraft den 15 oktober 2016. Samtidigt upphör bilaga 4 i Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter 0483 2010-318 om tättbebyggt område i Katrineholms kommun att gälla.

Föreskriften finns publicerad i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) hos Transportstyrelsen. Föreskrift med karta över tättbebyggt område för Katrineholms tätort finns på anslagstavlor vid Gröna Kulle samt Samhällsbyggnadsförvaltningens reception på Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm.

Länk till föreskriften i STFS

Kungörelsen publiceras även i Katrineholms-kuriren med utdelningsdag 15 oktober 2016

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information