23 januari 2018

Utställning av vägplan för väg 56, Katrineholm−Bie

För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter planerar Trafikverket att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Bie till 2+1 väg med mitträcke. Vägplanen är nu ute på granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till den 13 februari.

Ta del av vägplanen och lämna dina synpunkter

Vägplan för väg 56, Katrineholm−Bie finns utställd för granskning mellan den 23 januari till 13 februari 2018. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan Trafikverket lämnar vägplanen vidare för fastställelseprövning. Du lämnar dina synpunkter direkt till Trafikverket, som driver och ansvarar för projektet. Vägplanen finns tillgänglig att läsa på Trafikverkets webbplats (se länk i högerspalten) och på följande platser:

  • Trafikverket, Tullgatan 8, Eskilstuna
  • Katrineholms kommun, Biblioteket, Djulögatan 27, Katrineholm
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om vägplanen och lämna dina synpunkter på Trafikverkets webbplats