4 september 2017

Följ klimatfamiljernas resa mot en hållbar livsstil

I projektet Klimatfamiljer följer vi 5 familjer i Katrineholms kommun genom att stötta dem under ett års tid, och med målet att familjerna ska minska sina utsläpp med 30 procent. 

Så här följer du familjerna

Du kan följa familjernas resa via vår YouTube-kanal samt via våra sociala mediekanaler. Länkar hittar du i högerspalten.

Senaste bidraget kommer från familjen Bergfjord som tar med oss hem till deras bostad i Strängstorp och där de installerar solpaneler. Hela filmklippet kan du se här nedan.

Kontakt

Har du frågor kring projektet Klimatfamiljer kontakta projektledare och energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Om projektet

Klimatfamiljer Med projektet Klimatfamiljer är tanken att invånare och övriga intressenter i Katrineholm ska inspireras att minska sina utsläpp av växthusgaser och få verktyg och kunskap för att göra detta inom olika nyckelområden, till exempel mat, transporter, boende och konsumtion. Detta sänker kommunens klimatutsläpp och gör kommunen bättre rustad för en omvärld i förändring och stärker vår attraktivitet utåt. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket (via Klimatklivet).

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*