30 augusti 2017

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 med flera

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad verksamhet längs Storgatan i Valla.

Bild på fastigeheten

Granskning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning under perioden: 
5 oktober - 26 oktober 2017

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på förslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Tröskmaskinen 10 m.fl.

Plankarta_Tröskmaskinen 10 m.fl.

Samrådsredogörerelse

Riskutredning

Kontaktpersoner

Planarkitekt: Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96