31 augusti 2017

Detaljplan för del av kvarteret Pionen

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i flerbostadshus på en yta som idag används som allmän parkering i direkt närhet till Katrineholms centrum och Resecentrum. Avsikten är att boendeparkering samt parkering för besökare till centrum ska inrymmas under byggnaderna.

Film över planområdet

Bild över planområdetGranskning av förslag
Förslaget fanns utställt på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 
31 augusti - 21 september 2017

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Pionen

Plankarta_Pionen

Utredningar

Bullerutredning

Kulturmiljöanalys

Skuggstudie

Riskutredning

Kontaktpersoner

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96