22 juni 2017

Detaljplan för Mörkhulta

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.
Granskning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 
22 juni - 6 augusti 2017

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Mörkhulta

Plankarta_Mörkhulta

Illustrationsplan

Samrådsredogörelse Mörkhulta

Kontaktpersoner

Planarkitekt Ellen Liljencrantz
Telefon: 0150 - 571 88

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96