10 oktober 2017

Arbetet med Stockholmsvägen fortsätter

Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vallavägen - Videvägen). Den tidigare sträckan Vasabron - Vallavägen färdigställs under vecka 41 och nu påbörjas alltså två nya etapper i ombyggnationen.

Det här kommer vi att göra:

  • Vid korsningen Stockholmsvägen och Vassmogatan kommer en cirkulationsplats att byggas. Det tar ned hastigheten och skapar en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Cirkulationsplatsen underlättar även för trafikflödet och tillgängligheten till området. Busshållplatserna vid Vassmogatan kommer även att tillgänglighetsanpassas.
  • På sträckan Vallavägen - Vassmogatan planterar vi träd i mitten av körbanan, förbättrar den södra gång- och cykelvägen, bygger gång- och cykelpassage över Stockholmsvägen och belyser både norra och södra gång- och cykelvägarna med ny stadsmässig belysning. 
  • Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) även en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde kommer vi att fortsätta utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet på sträckan. Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 

När: ombyggnationen startar under vecka 42 och pågår till cirka vecka 47.
Var: del av Stockholmsvägen, sträckan Vallavägen – Videvägen.

Så här ska Stockholmsvägen omvandlas

Illustrationsplan som visar utvecklingen av Stockholmsvägen, illustration: Ida Andersson, Tyréns

Klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster.

Så här påverkas trafiken under ombyggnationen

Trafiken på Stockholmsvägen, Vassmogatan och Videvägen kommer vara igång under hela byggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken då arbetet med ombyggnationen fortsätter. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Mer information och kontakt

Se länkar i högerspalten.

Var: del av Stockholmsvägen, sträckan Vallavägen – Videvägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*