16 januari 2018

Antagna detaljplaner 2017

Under året 2017 har följande detaljplaner antagits i Katrineholms kommun och vunnit laga kraft (antagits).

Detaljplan för del av kvarteret Vägskälet, fastigheterna Vägskälet 17 m.fl., Katrineholms kommun, laga kraft 1 mars 2017. (Mark för nya verksamheter)

Detaljplan för Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl., Katrineholms kommun, laga kraft 27 mars 2017. (Ny bostadsbebyggelse, 35 nya bostäder)

Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Eriksberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun, laga kraft 30 maj 2017. (Nya bostäder/tomter, 170 nya bostäder)

Detaljplan för del av kvarteret Alen, fastigheterna Alen 6 – 7 och 10 – 15, Katrineholms kommun, laga kraft 14 juli 2017. (Nytt flerbostadshus, 30-40 nya lägenheter)

Detaljplan för Trolldalen, del av fastigheten Trolldalen 1:1, Katrineholms kommun, laga kraft 19 oktober 2017. (8 nya tomter)

Detaljplan för Pantern, fastigheterna Pantern 1:1 och 2:1 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun, laga kraft 1 december 2017. (30 nya lägenheter)

Detaljplan för Maskinisten, fastigheterna Maskinisten 2 samt del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun, laga kraft 1 december 2017. (Utbyggnad av befintlig förskola)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*