Nyhetslista för boende och miljö

 • Lämna in ditt elavfall i butik

  2017-12-06 | 
  Du vet väl om att du kan lämna ditt elavfall direkt i närmaste butik som säljer elprodukter i Katrineholm? Du kan därför gå till en butik nära dig och enkelt lämna in ditt elavfall, samtidigt som du gör en god sak för vår miljö.
 • Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

  2017-11-16 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 40 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar.
 • Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

  2017-11-14 | 
  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.
 • Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

  2017-11-13 | 
  Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet du eldar. Därför sprider Katrineholms kommun nu information om hur du kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.
 • Stängt på bygglovavdelningen 26 oktober

  2017-10-23 | 
  Med anledning av att Samhällsbyggnadsförvaltningen är på strategidag kommer vår bygglovavdelning ha stängt torsdagen den 26 oktober.
 • Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1

  2017-10-16 | 
  I slutet av oktober kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Arkeologerna, att genomföra en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
 • Arbetet med Stockholmsvägen fortsätter

  2017-10-10 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vallavägen - Videvägen).
 • Detaljplan för fastigheten Hämplingen 21

  2017-10-05 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheten.
 • Tänker du elda trädgårdsavfall?

  2017-09-28 | 
  Eldning i trädgården ska helst undvikas eftersom det kan orsaka obehag för grannar och särskilt för astmatiker som kan få allvarliga problem. Här får du tips på andra och bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall.
 • Följ klimatfamiljernas resa mot en hållbar livsstil

  2017-09-04 | 
  Läs mer om hur du kan följa klimatfamiljernas resa mot en hållbar livsstil. Senaste bidraget kommer från familjen Bergfjord som tar med oss hem till deras bostad i Strängstorp och där de installerar solpaneler.
 • Detaljplan för Tröskmaskinen 10 med flera

  2017-08-30 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad verksamhet längs Storgatan i Valla.
 • Nya öppettider för bygglovavdelningen

  2017-08-15 | 
  Katrineholms kommuns bygglovavdelning inför nya öppettider. Läs mer om öppettiderna här.
 • Nu förbättrar vi trafikmiljön på Stockholmsvägen

  2017-08-14 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vasabron – Vallavägen). Läs mer om hur trafiken påverkas under byggtiden.
 • Stort intresse för villatomter i Katrineholm

  2017-07-10 | 
  I början av juni släppte Katrineholms kommun 26 nya tomter i Katrineholms central- och tätort, och till de personer som står i kommunens tomtkö. Idag, drygt 1 månad senare, kan samhällsbyggnadsförvaltningen med glädje meddela att 13 av tomterna blivit bokade av intresserade tomtägare. Störst intresse har visats för tomterna vid Djulökvarnsvägen.
 • Katrineholm får digital parkeringskarta

  2017-07-05 | 
  Nu blir det lättare att hitta parkering i centrala Katrineholm genom en ny digital parkeringskarta.
 • Begränsade öppettider på bygglovavdelningen vecka 28 till 33.

  2017-07-03 | 
  Med anledning av semestertider kommer Katrineholms kommuns bygglovavdelning ha begränsade öppettider under vecka 28 till 33.
 • Detaljplan för Mörkhulta

  2017-06-22 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.
 • Detaljplan för kvarteret Pantern

  2017-06-22 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av två nya flerbostadshus genom omfördelning, ändring och komplettering av befintliga byggrätter inom kvarteret.
 • Detaljplan för Trolldalen

  2017-06-22 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.
 • Lediga tomter i Katrineholms kommun

  2017-06-13 | 
  Nu finns mer information om var det finns lediga tomter i Katrineholms kommun. Anmäl ditt intresse redan idag!
 • Detaljplan för Havsörnen 21 m fl

  2017-05-24 | 
  Lämna synpunkter på förslaget senast den 14 juni 2017.
 • Klimatfamiljer tipsar om klimatsmart och djurvänligt påskpyssel

  2017-04-14 | 
  Glad påsk till er alla önskar vi med det här klimatsmarta och djurvänliga påskpysslet från en av våra klimatfamiljer.
 • Detaljplan för Maskinisten

  2017-03-23 | 
  Lämna synpunkter på förslaget senast den 13 april 2017.
 • Var med och håll Katrineholms kommun ren i vår!

  2017-03-07 | 
  Varje vår deltar Katrineholms kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2016 deltog 767 782 hjältar runt om i landet!
 • Antagna detaljplaner 2016

  2016-12-22 | 
  Under året 2016 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft.
 • Katrineholm får klimatcoach

  2016-12-12 | 
  Förra veckan meddelade Energimyndigheten att det nu är klart att 134 kommuner runtom i landet fått stöd med 68,3 miljoner kronor. Stödet är fördelat på 42 projekt och innebär att coacher för energi och klimat kommer erbjuda små och medelstora företag stöd för energieffektivisering. En av kommunerna som fått stöd är Katrineholm.
 • Nu söker vi klimatfamiljer!

  2016-11-16 | 
  Nu söker vi 6 Katrineholmsfamiljer som vill lära sig leva klimatsmart under 1 års tid, med start i januari 2017. Du och din familj får kunskap, verktyg, råd och tips av experter kring hur ni kan leva ett mer klimatsmart vardagsliv.
 • Informationsträff för dig som är lantbrukare

  2016-10-21 | 
  Den 14 november är det dags för informationsträff för dig som är lantbrukare.
 • Kungörelse - Ny gräns för tättbebyggt område i Katrineholms tätort

  2016-10-11 | 
  Katrineholm växer och för att nya vägar som byggts ska omfattas av generella föreskrifter i trafikförordningen (1998:1276) som inte skyltas har gränsen för tättbebyggt område justerats.
 • Nu omvandlas genomfarten till stråk

  2016-09-05 | 
  Idag togs det första symboliska spadtaget på genomfarten i centrala Katrineholm som nu ska förvandlas till stråk.
 • Populär vattendragsvandring vid Öljaren

  2016-06-05 | 
  Under söndagen anordnade Katrineholms kommun en vattendragsvandring tillsammans med Sportfiskarna vid sjön Öljaren. Ett fyrtiotal nyfikna besökare fanns på plats för att bekanta sig med Öljarens fiskar.
 • Detaljplan för Djulönäs

  2016-03-23 | 
  Syftet med föreliggande detaljplan är att se över storleken på byggrätterna samt att tillskapa 24 nya tomter för enbostadshus på Djulönäs, Katrineholms kommun.
 • Detaljplan för Stortorget

  2015-10-13 | 
  Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.
 • Nytt bostadshus planeras i centrum

  2015-07-17 | 
  Nu planeras för ytterligare bostäder i centrala Katrineholm. På tur står kvarteret Pionen där man planerar bygga ett bostadshus med plats för cirka 48 nya lägenheter och med fortsatt kommunal parkering i gatuplan.
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*