Väsby och Västerängen

Blommor, foto: Håkan LernefalkVid sjön Öljarens östra strand utbreder sig den vackra Julitabygden. Den kännetecknas framförallt av ett öppet jordbrukslandskap, här och var avbrutet av olika stora lövskogsholmar med riklig vegetation, hagmarker och enbackar.

Området är väl känt genom sina intressanta fornlämningar och kulturhistoriska miljöer.

Reservatet utgörs av en vacker ekhage med pampiga ensamstående ekar och tätare grupper med yngre ek. Här växer bland annat blåsippa, gullviva, liljekonvalj och vårört samt en mindre vanlig art orkidén grönvit nattviol.

Skicka ett tips om sidan till någon