Tornstugan, foto: Lena Hammarbäck

Tornstugan - fågeltorn vid Näsnaren

Tornstugan vid fågelsjön Näsnaren nordväst om Katrineholm räknas som ett av de förnämsta fågeltornen i landet. Tornstugan består av en drygt 80 kvadratmeter stor byggnad med ett sju meter högt utsiktstorn.

Tillgänglighet

Vägen till Tornstugan går genom en bred stig i skogen från P-platsen vid allén till Katrineholms gård. gångvägen, cirka 600 meter genom Tornskogen, är jämn och bred. Intill det nya fågeltornet finns ett stort upphöjt trädäck som rörelsehindrade enkelt kan nå för att se ut över sjön.

Öppettider

Tornstugan hålls öppen av föreningsmedlemmar från Ornitologiska föreningen och Naturvårdsföreningen.

Vid andra tider kan du via en trappa på tornets utsida komma upp till en balkong för fri sikt över sjön.

Utlåning av Tornstugan

Tornstugan lånas ut till skolverksamheten och kan under vissa förutsättningar och begränsad tid lånas ut till andra som som är intresserade av Näsnarens fågelliv.

För mer information kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Fakta om Tornstugan

Tornstugan är ritad av arkitekt Björn O Köllner, Östra Vingåker. Den invigdes 2009 av Södermanlands landshövding Bo Könberg. Byggnaden uppfördes inom ramen för ett kommunalt investerings- och sysselsättningsprojekt för långtidsarbetslösa. Länsstyrelsen har bidragit med pengar via den statliga programsatsningen på kommunal naturvård.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Linda Aldebert
Telefon: 0150-568 25
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*