Skirtorpsområdet

barn som kramar träd, foto Agnes Andersson

Reservatet vid Skirtorp, fem kilometer öster om Katrineholm, omfattar ett flackt avsnitt av Katrineholmsåsen med ett flertal väl markerade  åsgropar, dels långsträckta och dels med rundad form. Den största åsgropen upptas av tjärnen Skiren.

Groparna vid Skirtorp har i forna tider tillskrivits jättarnas verksamhet och benämns därför Jättens handfat, Jättens tvålkopp och Glysas källare. Glysa var en jättekvinna som enligt sägnen ligger begravd i en skeppsformad stensättning - Glysas grav - strax nordväst om reservatet.

Reservatet ligger i anslutning till väg 52, cirka 5 kilometer öster om Katrineholm.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*