Ritorp

Låga, foto: Håkan Lernefalk

För den som vill uppleva en skog med många gamla och grova träd är Ritorpsreservatet värt ett besök. Trädens medelålder bedöms vara cirka 160 år, men det finns betydligt äldre tallar. Här finns viktiga miljöer för vedsvampar och insekter. De gynnas av de gamla träden och att det finns en hel del död ved.

Här i gammelskogen trivs grönpyrolan tillsammans med orkidén knärot. Tallticka som är beroende av gamla tallar kan ses på flera ställen. Den vackra och säregna blomkålssvampen kan hittas vissa år.

Området är bitvis svårframkomligt på grund av mycket block. Genom området finns dock en markerad vandringsled.

Reservatet är beläget cirka 4,7 kilometer norr om Julita kyrka.

Skicka ett tips om sidan till någon