Ormsjöbergen

Tallskog, foto: Håkan Lernefalk

Reservatet ligger i de mer ödsliga delarna av kommunen. Här kan man strosa en hel dag i lugn och ro utan att träffa någon människa. Det är inte så lätt att ta sig hit då det är en bit från allmän väg. En rejäl matsäck kan vara bra att ta med sig.

Området består av ett stort hällmarksområde med gammal tallskog. En del av tallarna uppskattas vara kring 300 år gamla. Här finns gott om död ved i form av lågor och högstubbar. En hel del ovanliga insekter och vedsvampar är beroende av död ved bl.a. har skalbaggen bronshjon hittats. I övrigt finns här bl.a. knärot, långflikmossa och grovticka.

Reservatet ligger cirka 7 kilometer mordväst om Hälleforsnäs station på norra sidan om Flenssjön.

Skicka ett tips om sidan till någon