Hisseåsen

Blomma med insekter, foto Agnes Andersson

Bland många små åspartier i Södermanland är Hisseåsen ett av de mer intressanta. Åsen är cirka 700 meter lång, den har en mycket tydlig åsform och är väl avgränsad med långsträckta åsgropar och åsgravar. På östra sidan ligger en åsgrop, den lilla Skirsjön. Hisseåsen utgör sydligaste delen av den cirka två mil långa Glindranåsen.

Skicka ett tips om sidan till någon