Hebyåsen

Ås, foto: Håkan Lernefalk

Hebyåsens naturreservat, som ligger vid Hebylund 2,5 kilometer väster om Lerbo kyrka, består av en cirka 900 meter lång getryggsås, jämte  omgivande mark.

På västra sidan av åsen ligger en långsträckt åsgrav som dels upptas av mossmark och dels av en mindre sjö - Kvarnsjön.

Reservatet nås från den allmänna vägen mellan Lerbo och Hebylund.

Skicka ett tips om sidan till någon