Fjällskäfte

Granskog, foto: Håkan Lernefalk

Kommunen har många smultronställen och det nyblivna naturreservatet Fjällskäfte (även stavat Fjällskefte) i Flodabygden är väl värt ett besök.

Fjällskäfte naturreservat utgörs av mäktig gammal barrskog på Fjällskäfteåsen mellan Fjällskäfte gård och sjön Lören. På åsen och dess sluttningar växer reslig gammelskog med många grova gamla tallar och granar.

I det 29 hektar stora reservatet finns döda träd till glädje för olika hackspettar och skalbaggar. Denna skog har under minst ett sekel utgjort ett informellt reservat som av markägaren skyddats från avverkning och därmed även från grustäkt.

Flera rullstensåsar, som inte liknar de normala för sörmländska förhållanden, finns inom reservatsområdet.

Från söder går flera stigar in i reservatet. En parkeringsplats med informationstavla samt en markerad stig i reservatet ska göras i ordning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*