Naturreservat

Bild: Tickor, foto: Håkan Lernefalk

I Södermanland finns det 157 naturreservat. 18 av dem ligger inom Katrineholms kommuns gränser. Reservaten bjuder på fina upplevelser i allt från blomstrande ängsmarker och trolska barrskogar till karga skärgårdsöar. 

Vad är ett naturreservat?

Landets länsstyrelser och kommuner kan tillsammans fatta beslut om att bilda naturreservat. Tanken bakom att utse ett område till naturreservat kan vara att man vill bevara den biologiska mångfalden, skydda värdefulla naturmiljöer eller skapa förutsättningar för friluftslivet.

Naturreservat i Katrineholms kommun

Det är framför allt åspartier inom vår kommun som fått det här skyddet. Här finns delar av Mellansveriges mäktigaste åslandskap. Vid Tolmon, öster om Katrineholms centralort, möts till exempel Köpingåsen och Katrineholmsåsen. Det är så kallade rullstensåsar, bildade för över 10 500 år sedan av sten och grus som smältvatten från den senaste inlandsisen förde med sig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Linda Aldebert
Telefon: 0150-568 25
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*