Taxa miljö- och hälsoskydd

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

Risk- och resursmodellen

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag för en ny taxemodell som utgår ifrån risk och resurstänkande. Taxemodellen ger möjligheter att klassa in en verksamhet utifrån verksamhetens risker så att den tilldelas en lämplig tillsynstid. Beroende på hur många tillsynstimmar verksamheten tilldelas räknar man ut den årliga tillsynsavgiften.

Riskbedömning

Grunden för riskbedömningen för miljöfarliga verksamheter är att de placeras i en avgiftsklass som utgår från
Miljöprövningsförordning (2013:251). För hälsoskyddsverksamheter gäller att de placeras i avgiftsklass utifrån typ av verksamhet.

Verksamheten får sedan riskpoäng utifrån ett antal faktorer till exempel markförhållanden och lokalisering med mera. Om verksamheten förändras kan även avgiftsklass och tillsynstid ändras.  

Under mer information till höger hittar du taxan för bygg- och miljönämnden verksamhet enligt miljöbalken.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*