Vattenskoter- var rädd om miljön

Var rädd om miljön

Körning med vattenskoter kan orsaka störande buller i en fritidsmiljö där tystnad blir allt mer sällsynt. Vattenskotrar kan också skada växt- och djurliv, särskilt i grunt vatten med mjuka bottnar och i områden med störningskänsligt fågelliv. 

Var får man åka?

Körning med vattenskoter regleras i vattenskoterförordningen (1993:1053). I Södermanland är det bara tillåtet att åka vattenskoter i allmän farled och platser som utpekats av Länsstyrelsen. Allmän farled finns i Östersjöns skärgårdsområden och i Mälaren och Hjälmaren. Inga andra insjöar och vattendrag i länet är därmed tillåtna för vattenskotrar. Bryter man mot bestämmelserna kan man dömas till böter.

Vilka regler gäller?
Man måste se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller människors hälsa. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande. 

Bland annat gäller följande:

  • Gott sjömanskap - Om man exempelvis inte är tillräckligt försiktig och orsakar en sjöolycka kan man dömas till böter eller fängelse. (20 kap. 2 § sjölagen)
  • Hänsynsreglerna i Miljöbalken – Reglerna innebär ett ansvar att ta hänsyn till miljön och människors hälsa (2 kap miljöbalken). Vattenskotern kan precis som andra motorfarkoster störa och skada känsligt djur- och fågelliv, bland annat genom buller och svall. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning under vår och försommar. Du behöver även vara uppmärksam så att du inte kör eller vistas i ett naturreservat eller fågelskyddsområde under tider då detta är förbjudet. 

Vattenskoterförordningen
Just nu är det oklart hur reglerna i vattenskoterförordningen överensstämmer med gällande EU-regler. Det har lett till att inga ärenden om regelbrott går till domstol. Tillsvidare gäller ändå reglerna i Miljöbalken och Sjölagen: du som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människor. Bryter du mot bestämmelserna kan du fortfarande dömas till böter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om vad som gäller för vattenskoteranvändning på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter: läs förordningen här