Nedgrävning av häst

Nya regler om nedgrävning av häst 2015

Från och med 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. Mer information om lagstiftningen som berör nedgrävning av häst finns på Jordbruksverkets webbplats. Du hittar en länk till webbplatsen i högerspalten.

Katrineholms kommuns riktlinjer

Nedgrävningen ska till exempel ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp hästen. Mer information hittar du i dokumentet ”Riktlinjer för nedgrävning av häst” i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*