Lantbruk

Kossor som betar på en sommaräng, foto: Hanna Maxstad

Jordbruk ger oss både mat och ett vackert öppet landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår hälsa och miljö.

Miljötillsyn

Katrineholms kommun gör miljötillsyn på lantbruk och andra djurhållande gårdar. Tillsynsbesöken bokas oftast in i förväg med lantbrukaren eller djurhållaren, men oanmälda besök förekommer också.

Vad tillsynen inriktas på vid besöket är beroende av vilken verksamhet som utövas, tidigare erfarenhet av verksamheten och om det pågår något tillsynsprojekt i kommunen, länet eller nationellt.

Det här kontrolleras vid ett tillsynsbesök

Vid tillsynsbesöket kontrolleras bland annat hantering och förvaring av:

 • Gödsel (gödselanläggning, tillräcklig spridningsareal).
 • Bekämpningsmedel (behörighet, journalföring).
 • Cisterner med diesel/eldningsolja (anmälda, besiktade medmera).
 • Kemikalier.
 • Avfall.
 • Kadaver (död djurkropp).

Det här ska finnas tillgängligt vid tillsynsbesöket

Följande uppgifter och handlingar bör finnas tillgängliga vid tillsynsbesöket:

 • Djurantal.
 • Storlek på gödselplatta, urinbrunn och flytgödselbrunn.
 • Eventuella stallgödselavtal.
 • Storlek på tillgänglig spridningsareal.
 • Växtodlings- och gödslingsplan och markkarteringsuppgifter.
 • Sprutjournal och behörighetsintyg för bekämpningsmedelsspridning.
 • Avfallsjournal över farligt avfall.
 • Journal över kontroll och service av köldmedieaggregat.

Efter besöket skrivs ett inspektionsprotokoll som skickas till lantbrukaren eller djurhållaren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*