Köldmedia

Sysslar du med en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då är det viktigt att du har kunskap och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustning som innehåller köldmedier. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Vad är ett köldmedium?

I värmepumpande tekniker så som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. F-gas står för en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor. När dessa f-gaser släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten, på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten.

För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen. Här finns regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustning som innehåller köldmedier. 

På www.alltomfgas.se kan du läsa mer om vad som gäller. Du kan även lätt räkna ut CO2e (koldioxidekvivalenter) för din utrustning, intervall för läckagekontroll samt få noteringar om saker som kan vara viktiga att tänka på för din utrustning.

Rapporteringskrav - det här gäller

  • Som operatör är du skyldig att informera bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun innan du installerar en utrustning som innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer. 
  • Har du en utrustning med 14 ton CO2e köldmedia eller mer ska du årligen rapportera läckagekontrollen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Årsrapporten ska skickas in senast den 31 mars och redovisa händelser under föregående verksamhetsår. 

Skicka rapporten till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Katrineholms kommun
Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm

Registerföring

Som operatör ska du föra register över exempelvis:

  • den mängd och typ av köldmedia som ingår i utrustningen, 
  • de mängder som installerats, 
  • och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande.

Krav på certifiering av både företag och personal

Personer och företag som gör ingrepp i utrustning, läckagekontroll med mera ska vara certifierade.  

Miljösanktionsavgift

Om kraven inte följs kring den utrustning som innehåller köldmedium kan det leda till en miljösanktionsavgift. Det innebär att du kan få betala en straffavgift.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Köldmedieförteckning hittar du på: Naturvårdsverkets webbplats