Biltvätt - Katrineholm

Biltvätt

Totalt tvättar vi bilen över 30 miljoner gånger per år i Sverige. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan. När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageinfarten rinner förorenat vatten oftast ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet går ibland till reningsverk men oftast orenat ut i närmaste vattendrag.

Skadliga ämnen

Nalle i leksaksbilOlja, tungmetaller (exempelvis bly, kadmium och krom), avfettningsmedel och rengöringsmedel är giftiga och därmed skadliga för vattenlevande organismer och miljön.

Dagvattenbrunnar är inte anslutna till ett reningsverk och det här gör att det förorenade tvättvattnet helt orenat släpps ut i naturen. Enligt Miljöbalkens 9 kapitel ska därför avloppsvattnet renas innan det släpps ut för att undvika besvär eller problem för människors hälsa och miljön, det är därför inte tillåtet att tvätta bilen på garageuppfarten eller gatan.

Tvätta bilen rätt - på biltvätt

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en gör-det-själv-hall eller i en automatisk biltvätt eftersom det finns reningsanläggningar för vattnet där. 

Under vissa förhållanden kan det vara tillåtet att tvätta bilen på en beväxt yta på sin egen fastighet. Detta eftersom det sker en viss naturlig rening av vattnet när det sjunker ner i mark som har en biologisk aktivitet. Det är även bra att använda miljöanpassade rengöringsmedel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information