Livsmedelskontroll

I Katrineholm ska invånare och besökare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka.

För att ha kontroll över detta utför vi på samhällsbyggnadsförvaltningen tillsyn och kontrollerar att din livsmedelsverksamhet följer de lagar och krav som finns.

Varför utför vi livsmedelskontroll?

Livsmedelskontrollens främsta mål är att bevaka att konsumenter har tillgång till livsmedel av bra kvalitet och att de skyddas mot livsmedel som kan vara otjänliga, smittförande eller på annat sätt skadliga samt mot förfalskningar eller fusk av olika slag.

I Katrineholms kommun kontrolleras över 250 livsmedelsverksamheter. De verksamheter som kontrolleras är bland annat

 • restauranger
 • föreningar
 • gatukök
 • butiker
 • förskolor
 • skolor
 • och andra företag som hanterar livsmedel

Vad innebär en livsmedelskontroll?

Vid en livsmedelskontroll kommer Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöinspektörer på ett anmält eller oanmält besök. När du startar en livsmedelsverksamhet för första gången bokar vi alltid in ett besök. 

Vid kontrollen bedöms om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverksamheter ska bland annat ha:

 • lokaler som är anpassade för ändamålet
 • tillräckliga utrymmen
 • fungerande utrustning.

Det ska även finnas lämpliga rutiner för till exempel:

 • hantering av mat
 • städning
 • och temperaturkontroller. 

Årlig kontrollavgift

När du startat en livsmedelsverksamhet får du en årlig kontrolltid som i sin tur påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir.

Kontrollavgiften beror bland annat på:

 • Vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning.
 • Verksamhetens arbete med att utforma menyer och märkning av livsmedel.
 • Hur väl du sköter din verksamhet – om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska och om du missköter verksamheten kan förvaltningen bedöma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga avgiften.

Även om avgiften betalas årligen är det inte säkert att Samhällsbyggnadsförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete samt i vissa fall även provtagningar.

Läs mer om våra avgifter i länken i högerspalten. 

Vill du veta mer?

För mer detaljerade krav om vad som gäller för livsmedelsverksamheter kan du besöka Livsmedelsverkets webbplats. Du kan också ta kontakt med oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Se kontaktuppgifter och länkar i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*