Livsmedel

Här får du veta vilka krav du kan ställa på de livsmedel som du köper i handeln eller äter på restaurang. Du får också veta vad som gäller för dig som vill driva en restaurang eller sälja livsmedel.

Vem ser till att reglerna kring livsmedel följs?

Den praktiska kontrollen av att reglerna följs sköts av inspektörer i kommunerna. I Katrineholm är det bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet och det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har hand om livsmedelskontrollen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kontroll gör att du som konsument får bra och säkra livsmedel. För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler som till stora delar är gemensamma för hela EU.

Läs mer om livsmedelskontroll med mera i vänstermenyn.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Livsmedelsverkets webbplats