Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara. På längre sikt är det dock en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt. Misstänker du att du bor i ett radonhus eller känner dig allmänt orolig är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium i berggrunden sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Dessa kan orsaka lungcancer. Radon i kombination med rökning ökar risken.

För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta radonhalten.

Vad gör jag om halterna är för höga?

Har du gjort en mätning och årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) kan du kontakta en godkänd konsult för att få en offert med förslag till åtgärder och pris. Via Svensk Radonförenings medlemsregister har du möjlighet att söka efter en certifierad konsult. Se länk i högerspalten.

Du som äger och förvaltar flerbostadshus 

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att mäta radon och vid förhöjda radonhalter göra åtgärder. Radonhalten ska kontrolleras med ungefär tio års mellanrum. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn och har som mål att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor i kommunen.

Ladda ned följande dokument (som du hittar i högerspalten):

  1. Radonvägledning
  2. Redovisning av radon - fastighetsuppgifter
  3. Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon
  4. Ditt ansvar som boende
  5. Vanliga frågor och svar

Du som bor i lägenhet

Om du bor i ett flerbostadshus (lägenhet) är det fastighetsägaren som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna.

När det är dags att mäta radon väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas enligt en särskild metod. Om mätningen ska göras i din bostad är det viktigt att du följer instruktionerna från fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna. 

Om du vill veta om det redan gjorts en radonmätning i ditt hus kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Du som bor i småhus

Boverket har tagit fram en guide för dig som bor i småhus. Den kallas för Radonguiden och finns för nedladdning i högerspalten.

Beställa radonmätning på egen hand

Om du vill mäta radon ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. Det går inte att beställa dosor genom Katrineholms kommun, utan du behöver vända dig direkt till ett mätlaboratorium. Mer information om ackrediterade laboratorier hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar inte med något enskilt mätlabb. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*