Hygienisk behandling och solarier

En väl inredd lokal, god hygien och god kunskap hos den som bedriver verksamheten är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.

Anmälningsplikt

Vissa hygienlokaler är anmälningspliktiga och innan verksamheten startar måste en anmälan göras till bygg- och miljönämnden.

Anmälningsplikt gäller verksamheter som yrkesmässigt erbjuder allmänheten hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Solarier är också anmälningspliktiga och det enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5 §10).

Anmälningsplikten innebär att det är förbjudet att bedriva verksamheten om den inte är anmäld till bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet i Katrineholms kommun.

Verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten. För att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en bedömning av verksamhetslokaler ska ritning med måttangivelser bifogas till anmälan. 

Egenkontroll 

Egenkontrollprogram med rutiner för verksamheten ska upprättas. I egenkontrollen ingår bland annat dokumentation om hur städning, avfallshantering, smittrening med mera ska fungera.

Krav på lokalen:

  • Särskilda utrymmen och inredningar för handtvätt, disk, rengöring och sterilisering.
  • Tillgång till toalett med tvättställ samt flytande tvål och engångshanddukar.
  • Separat städutrymme med utslagsvask.
  • Ändamålsenlig ventilation och temperatur.
  • Handtvättställ med flytande tvål och engångshanddukar i behandlingsrum.
  • För att uppnå en god hygien i lokalen bör samtliga ytor vara lätta att rengöra. 
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*