Försäljning av öl, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel

Gemensamma bestämmelser

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år.
 
Om du säljer öl och tobak måste detta anmälas till kommunen. I Katrineholm är det bygg- och miljönämnden som har ansvar för att ta emot anmälan. Blankett för anmälan hittar du under Blanketter i menyn till vänster på denna sida. Det är viktigt att du kontaktar bygg- och miljönämnden om ägarbyte sker.

Du måste ha ett kontrollprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. Kontrollprogrammet ska bifogas anmälan. Du kan använda den mall som Folkhälsoinstitutet tagit fram, se länk till höger.

Kommunen har tillsammans med polisen ett tillsynsansvar över försäljningen och kommunen får ta ut en tillsynsavgift enligt kommunens taxa, se länk till höger.

För nikotinläkemedel gäller nya regler från och med den 1 november 2009, läs mer under rubriken handel med vissa receptfrialäkemedel inklusive nikotinläkemedel som finns längst ner på denna sida. 

Öl

För att sälja öl klass II (folköl) krävs att man har godkända lokaler enligt livsmedelslagen. Affären måste ha ett brett matutbud. Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen, se länk till höger.

Tobak

Åldersgräns för försäljning gäller alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigaretter, vattenpiptobak med mera och omfattar även försäljning från automat. Bestämmelser om tobaksförsäljning finns i tobakslagen, se länk till höger.

Handel med vissa receptfrialäkemedel inklusive nikotinläkemedel 

Från och med 1 november 2009 får handel med vissa receptfria läkemedel ske utanför apotek. Lag (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel upphör i och med att Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel börjar gälla 1 november 2009. I denna
införlivas reglerna om nikotinläkemedel. Anmälan görs till Läkemedelsverket, länk hittar du till höger på denna sida. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*