Tillstånd för att ha djur i tätbebyggt området

För att minska risken för störning måste du ha tillstånd från bygg- och miljönämnden för att hålla vissa djur inom tätbebyggt område (områden med detaljplan).

Djur som kräver tillstånd

Djur som det krävs tillstånd för är:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm.

Varför krävs tillstånd?

Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvär för grannar som störs av djuren.

Olägenhet för människor

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att inga besvär eller problem (olägenhet) för människor uppstår.

Olägenhet är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt.

För att kallas olägenhet ska störningen vara av större betydelse och ske upprepade gånger.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*