Radon

Katrineholm är redan väl kartlagt ur radonsynpunkt. Men fortfarande krävs insatser för att minska risken för alltför höga radongashalter i bostäder. Misstänker du att du bor i ett radonhus eller känner dig allmänt orolig är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium i berggrunden sönderfaller. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Dessa kan orsaka lungcancer. Radon i kombination med rökning ökar risken.

Radon i bostäder

Radongas kan komma in i bostäder genom otätheter i husgrunden, radioaktivt byggmaterial (blåbetong) och genom grundvattnet. Tätning av husgrunder, förbättrad ventilation och radonluftare kan minska problemen. 

Beställa radonmätning av Katrineholms kommun

Mätning av radon bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Beställning av dospaket för mätning av radon inomhus kan förmedlas genom samhällsbyggnadsförvaltningen till följande priser:

1-pack: 280 kr (+ moms)
2-pack: 336 kr  (+ moms)
3-pack: 416 kr  (+ moms)


Du kan beställa ett mätpaket antingen via e-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se eller via telefon: 0150-577 00. Du kan även ladda ned och skriva ut en ansökningsblankett för radonmätning. Blanketten hittar du i högerspalten.

Vid beställning behöver du uppge:
Namn, antal dosor, fullständig adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Vad gör jag om halterna är för höga?

Har du gjort en mätning och årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 kan du kontakta en godkänd konsult för att få en offert med förslag till åtgärder och pris. Via Svensk Radonförenings medlemsregister har du möjlighet att söka efter en certifierad konsult. Se länk i högerspalten.

Radonkarta

Radonkarta över högriskområden i Katrineholms kommun

OBS! Detta är endast en generell karta, lokala avvikelser kan förekomma! 

Beställa radonmätning på egen hand

Du har även möjlighet att beställa radonmätning på egen hand, utan hjälp från Katrineholms kommun. På Eurofins webbplats hittar du mer information. Se länk i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*