Bostadsmiljö

Doftsjasmin, foto: Johan NygrenEn bra boendemiljö betyder att störningarna ska vara så små som möjligt. Ren luft och tyst miljö är viktigt. Vi ska inte behöva utsättas för lukt eller buller eller riskera att skadas av radon, mögel eller annat som är farligt för människors hälsa.

Vem har ansvaret?

Om du har problem med en bostad du hyr ska du i första hand ta kontakt med fastighetsägaren/hyresvärden. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller de krav som gäller.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Fyll i blankett för anmälan av klagomål som du hittar via menyn till höger på denna sida.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör då en bedömning av problemet och fattar ett beslut. Beslutet kan antingen ge dig rätt och fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att miljöförvaltningen bedömer att bostadsmiljön är tillräckligt bra och att det är dina krav som är för höga.

Oavsett om man hyr eller äger sin bostad ska man ta hänsyn till omgivningen.